Waar wij voor staan

Onze visie

Het kan intens verdrietig en moeilijk zijn, voor u en uw naasten, om u gaandeweg voor te bereiden op het einde en een ieder doet dat op zijn eigen manier. Wij willen u daarbij op elk gebied ondersteunen. Onze visie is dat mensen, omringd door hun naasten en in een huiselijke sfeer, omgeven door een gevoel van veiligheid, vredig moeten kunnen heengaan.

Het Ankerlicht

Onze visie

TOPTH-Zorg legt nadruk op behoud op kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. In onze zorg staan de cliënten centraal, ze verdienen betrokkenheid, veiligheid, aandacht en liefdevolle bejegening.

We vullen de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en bieden daarmee zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. We bieden zorg die nodig is, waarbij de cliënt zich goed voelt en stimuleren de zelfredzaamheid waar mogelijk, hierbij hebben we aandacht voor elke individuele zorgvraag, zien de mens achter de cliënt.

TOPTH-Zorg staat voor zorg op maat, uw zorg is onze zorg. TOPTH-Zorg heeft zich gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg en heeft een eigen hospice genaamd Ankerlicht.