Waar wij voor staan

Missie en visie

Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven als het sterven.

Uitgangspunt is dat de mens zoveel mogelijk de eigen regie houdt. Als dat niet meer kan wordt er gehandeld in de geest van degene om wie het gaat.

Missie

Topth-zorg is een goed georganiseerde aanbieder van zorg thuis en binnenkort een eigen hospice, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. We verlenen kwalitatief goede zorg in een samenleving waarin steeds meer ouderen en chronisch zieken voorkomen. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak, waarbij vertrouwen en veiligheid de basis vormt voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Kwaliteit betekent dat dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheid, zelfraadzaamheid, eigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, betrouwbaar, betrokken, geborgenheid, huiselijk, open deur/familiair, laagdrempelig, liefde, respect en aandacht.

Bereikbaar

Topth-zorg is vierentwintig uur per dag (zeven dagen in de week) bereikbaar. Op deze manier waarborgen we de continuiteit van zorg. Wij willen kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. We staan voor doelgericht handelen, zijn betrouwbaar en klantvriendelijk en hebben een open door policy.

Visie

Topth-zorg legt nadruk op behoud op kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. In onze zorg staan de cliënten centraal, ze verdienen betrokkenheid, veiligheid, aandacht en liefdevolle bejegening.

We vullen de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en bieden daarmee zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. We bieden zorg die nodig is, waarbij de cliënt zich goed voelt en stimuleren de zelfredzaamheid waar mogelijk, hierbij hebben we aandacht voor elke individuele zorgvraag, zien de mens achter de cliënt.

Topth-zorg staat voor zorg op maat, uw zorg is onze zorg. Topth-zorg heeft ruime ervaring in het bieden van palliatieve zorg en hoopt binnenkort een eigen hospice Ankerlicht te openen in Dokkum.

Wie zijn wij

Algemeen directeur & (wijk)verpleegkundige
BIGnr: 09920803130

Lisanne Leistra

HBO verpleegkundige in hart en nieren. Deskundig in de palliatieve zorg. Ruime ervaring in de thuiszorg. Ik had altijd één droom en dat is de palliatieve zorg goed op de kaart zetten, zowel thuis als in het hospice. En dit doen vanuit mijn eigen thuiszorgbedrijf zodat we oprecht zorg met het hart kunnen leveren. Vandaar Topth-zorg. Zorg met een hart!  Ik heb een open door policy en mijn deur staat dus altijd voor u open, kom gerust langs, de koffie/thee staat altijd klaar.

Wijkverpleegkundige
BIGnr: 19919754330

Anique Buruma

Verpleegkundige met het hart op de goede plaats. Veel ervaring in de wijk als wijk- en kwaliteitsverpleegkundige. Op dit moment in opleiding tot HBO-V verpleegkundige en hoofd van het wijkteam. Laagdrempelig en deskundig en haar deur staat altijd open.

Verzorgende IG/managementassistent
BIGnr: 0000000000

Gretha de Vries

Ervaring opgedaan binnen verschillende doelgroepen als verzorgende IG. 

Ik wil graag van toegevoegde waarde zijn met mijn luisterend oor, oplossingsgericht (mee) denken en zorgen vanuit het (hart) gevoel. 
Ik zal zowel in de zorg als op kantoor/de receptie aanwezig zijn. 

Mijn deur staat altijd open voor een praatje, advies en natuurlijk een bakje koffie. 

Directie assistent

André Leistra

Zorg met het hart, waarin oplossingsgericht vanuit de belangen en behoeften van de cliënt wordt gedacht en gehandeld spreekt mij bijzonder aan. Uiteraard zal je daarin binnen de wettelijke kaders en procedures moeten werken. Echter met gevoel en een menselijke benadering  waarin je bereikbaar en aanspreekbaar bent voor alle betrokkenen. Als team elkaar dusdanig versterken dat er ook ruimte ontstaat voor een menselijk oor en vanuit een familiair gevoel arbeidsvreugde en optimale zorg in evenwicht zijn. Dat team wil ik graag komen versterken en ondersteunen met heel mijn hart.