Waar wij voor staan

Missie en visie

Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven als het sterven.

Uitgangspunt is dat de mens zoveel mogelijk de eigen regie houdt. Als dat niet meer kan wordt er gehandeld in de geest van degene om wie het gaat.

Missie

TOPTH-Zorg is een goed georganiseerde aanbieder van zorg thuis en een eigen hospice, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. We verlenen kwalitatief goede zorg in een samenleving waarin steeds meer ouderen en chronisch zieken voorkomen. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak, waarbij vertrouwen en veiligheid de basis vormt voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Kwaliteit betekent dat dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid, betrouwbaar en deskundig.

Bereikbaar

TOPTH-zorg is vierentwintig uur per dag (zeven dagen in de week) bereikbaar. Op deze manier waarborgen we de continuiteit van zorg. Wij willen kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. We staan voor doelgericht handelen, zijn betrouwbaar en klantvriendelijk en hebben een open door policy.

Visie

TOPTH-Zorg legt nadruk op behoud op kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. In onze zorg staan de cliënten centraal, ze verdienen betrokkenheid, veiligheid, aandacht en liefdevolle bejegening.

We vullen de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en bieden daarmee zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. We bieden zorg die nodig is, waarbij de cliënt zich goed voelt en stimuleren de zelfredzaamheid waar mogelijk, hierbij hebben we aandacht voor elke individuele zorgvraag, zien de mens achter de cliënt.

TOPTH-Zorg staat voor zorg op maat, uw zorg is onze zorg. TOPTH-Zorg heeft zich gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg en hoopt binnenkort een eigen hospice Ankerlicht te openen in Dokkum.