Afdelingen

Thuiszorg

Topth-zorg biedt u professionele zorg en ondersteuning thuis.

U kunt bij Topth-zorg terecht voor alle voorkomende hulp thuis van huishoudelijke hulp tot zorg in de laatste levensfase. Thuiszorg kan een uitkomst bieden wanneer u merkt dat de dagelijkse taken niet meer zo vanzelfsprekend gaan door ouderdom, een handicap of ziekte. Door thuiszorg is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Met een vast betrokken team van zorgverleners, onder coördinatie van de wijkverpleegkundige ondersteunt Topth-zorg u in uw zorgvraag vanuit hun hart. De mate van ondersteuning is afhankelijk van uw zelfredzaamheid en de hulp die u wenst. Verandert uw situatie of zorgvraag? Dan veranderen wij met u mee.

Hospice Ankerlicht

In het hospice mag je voor Anker liggen, het ankerlicht mag branden. Wij zullen voor u zorgen op de manier die passend is binnen ons hospice en die past bij hoe u het wenst, hoe u bent.

Hospice Ankerlicht is een zelfstandig High-care-hospice met het concept van een bijna-thuis-huis. 24 uur per dag is er een verpleegkundige aanwezig, die samen met onze vrijwilligers zorg biedt aan mensen in de laatste levensfase. Een high care hospice is een kleinschalige, in palliatieve zorg gespecialiseerde instelling met een huiselijke en warme sfeer.

De kwaliteit van leven en verlichting van lijden staan bij ons centraal. Naast symptoommanagement richten wij ons op psychosociale, emotionele en spirituele zorgbehoeften van de mens en diens naasten. Ons doel is de cliënt zo te ondersteunen dat zij op eigen wijze en overeenkomend met realiseerbare behoeften en wensen de laatste levensfase kunnen doormaken.

Naast de reguliere zorg bieden we ook complementaire zorg, wat letterlijk betekend aanvullende zorg, zorg die als doel heeft om het welbevinden van de cliënt te vergroten. Deze zorg kan bijvoorbeeld pijn, onrust, angst, slapeloosheid en vermoeidheid draaglijker maken. U kunt de zorg van uw eigen huisarts blijven ontvangen, of indien dit niet mogelijk is van de huisartsenpraktijk in Dokkum.